Na redovitom provincijalnom susretu ravnateljica i ekonoma 7. Studenoga proslavljen je Dan zahvalnosti, poseban događaj naše redovničke obitelji, tradicionalni izraz međusobnog iskazivanja zahvalnosti u ozračju molitve, jednostavnosti i radosti.

alt

Prva zahvala izrečena je Bogu euharistijskim slavljem koje je predslavio provincijal slovenske provincije, don Marko Košnik. Slijedila je zahvala oko zajedničkog stola za vrijeme koje se okupljenim sestrama obratila provincijalka slovensko-hrvatske provincije s. Mojca Šimenc koja je između ostaloga istaknula:

alt

alt

alt

Mi, kćeri Marije Pomoćnice, ne samo da darujemo Bogu svoj život u vjeri i zahvalnosti, nego još većma, prema don Boscovoj želji mi smo živi spomenik zahvalnosti Mariji Pomoćnici. Naš odgovor na dar pozvanosti dajemo sa zahvalnošću, radosno, i u toj dinamici uvršten je i Dan zahvalnosti. Započeo je u Valdoccu i u Morneseu, tipičan za ono povijesno vrijeme. Danas, sa zahvlanošću želim naglasiti da je doprinos svake od vas jedinstven u životu naše provincije. Zahvalnost se rađa iz molitve. Kći Marije Pomoćnice koja moli, doživljava u srcu iskustvo rasta i zahvalnosti prema bližnjima. Kada zahvaljujemo i Marija nam je blizu. U svojem srcu Bog nas je u ljubavi izabrao i pozvao. U najtežim trenucima svojega života, prije nego što je sve bilo dovršeno, Isus nam je dao Mariju za majku. Marija, koja je u vjeri dala život Božjem sinu, daje život vjere svakoj od nas. U svakidašnjici nas uči da je moguće pretvoriti štalicu u kuću za Isusa, živjeti radost zahvalnosti, učiniti sve da ne nedostaje vina na stolu života…

Na završetku slavlja, s. Mojca je svakoj zajednici poklonila Mariju koja je otvoreno i slobodno slušala Božju riječ koji joj se samo jedanput direktno objavio. Nakon toga razmatrala ga je cijelog života u osobi Sina, čuvajući sve događaej u svome srcu i rastući u vjeri kada su događaji bili nerazumljivi ljudskom poimanju. Marija nas poziva da, osluškujući Duha Svetoga, učinimo jedan korak više od onoga što smatramo mogućim.

alt

alt

  POBUDNICA 2019.


 

     ŠKAPULAR
SV. 
DOMINIKA SAVIJA

Molitvene nakane
Imaš pitanje?


--------

--------

--------

--------

--------