Od 29. do 31. listopada 2010. u Rimu, na Salesianumu o stogodišnjici smrti bl. Mihovila Rue, prvog don Boscova nasljednika i njegova najvjernijeg učenka održan je seminar o njegovu liku.  Seminar je nastojao obuhvatiti cjelovitost njegove osobnosti kao salezijanca, svećenika, odgojitelja, kreativnog nastavljača primljene karizme, vrhovnog poglavara... ukratko sveca! Blaženi Mihovil Rua osobito je volio i cijenio nas sestre, te ima nezamjenjivu ulogu u pozitivnom razvoju i širenju naše Družbe po svijetu.

Na seminaru je uz vrhovne poglavare: don Pascuala Chaveza, SDB i majku Yvonne Reungoat, KMP sudjelovalo oko 230 članova svih grana Salezijanske obitelji. Zahvalni Bogu za tako tihog, čvrstog, postojanog, ali iznad svetog čovjeka koji je proširio i učvrstio salezijansku karizmu, molimo da se po njegovu zagovoru ona širi donoseći još mnoge plodove svetosti!

Više informacija možete pročitati na:  http://www.infoans.org/index.asp?Lingua=1

 

 

Molitvene nakane
Imaš pitanje?