Najave


 Istaknuto

 

-------------------

POBUDNICA 2018.

--------------

 Poruka s. Runite Borja
mladima iz Hrvatske i Slovenije

 

-------------

     ŠKAPULAR SVETOG
  DOMINIKA SAVIJA

Statistika

Posjete Sadržajima : 1032660
Naše djelatnosti PDF Ispis E-mail

 

U Hrvatskoj sestre kćeri Marije Pomoćnice rade u raznim aktivnostima.

Zajednice se nalaze na području dviju salezijanskih  i jedne dijecezanske župe. Stoga sestre rade u župskom pastoralu, poučavajući župnu katehezu u pripremi za prvu svetu pričest, vođenju liturgijskog pjevanja u dječjim zborovima ili mješovitom crkvenom zboru i raznim oratorijskim aktivnostima u smislu značenja riječi „oratorij“  kako se poima u salezijanskom svijetu.

Oratorij je, naime cjelokupnost ljudi, prostora, duhovnog ozračja, odnosa i aktivnosti kao što su molitva, igre, sport, radionice, glazbene skupine, aktivnosti dramskog, literarnog, medijskog i svih drugih izričaja koji obuhvaćaju ljudsko iskustvo kroz koje se raste kao „dobri kršćani i pošteni građani“.

 

Posebno mjesto zauzima organizirani tzv. vikend-oratorij za djecu osnovnoškolske dobi koje sestre ostvaruju uz pomoć animatora.

 

Animatori su mladi zauzeti za dobro i rad s djecom i mladima koji u salezijanskom stilu i pedagogijom susretljive ljubavi daruju svoje slobodno vrijeme u osmišljavanju i provedbi aktivnosti osmišljavanja slobodnog vremena djece i mladih u cilju njihovog kršćanskog vjerničkog i ljudskog rasta.

 

U sklopu zagrebačke zajednice sestara djeluje „Centar „Maìn“  - dom za studentice koji može primiti najviše 15 djevojaka. U radosnom i kršćanskom ambijentu djevojkama se omogućuje pohađanje studija i sazrijevanje u ljudskim i kršćanskim vrednotama.

 

Dječji zbor „Don Boscova radost“ već 8 godina djeluje u sklopu župne zajednice „Duha Svetoga“ na Jarunu pod vodstvom s. Zrinke Majstorović. Osim animiranja Svete Mise, nedjeljom u 9.00 sati, djeca nastupaju na raznim festivalima, posjećuju župe diljem Hrvatske i rastu u spoznaji i usvajanju katoličke vjere.

 

 

S obzirom na potrebe i mogućnosti, sestre organiziraju molitveno-rekreativne susrete i duhovne obnove za djecu i mladež osnovnih i srednjih škola, odnosno studentsku i radničku mladež.

 

U sklopu župnog stana u Čabru postoji Pastoralni centar „Marije Pomoćnice“. U njemu se odvijaju različite župske aktivnosti i aktivnosti koje okupljaju župljane čabarskog kraja, a prilagođen je prihvatu mješovitih skupina mladih.

 

Vjeronauk u školi jedna je od važnih djelatnosti kojima se bave sestre. Naviještanje Radosne vijesti učenicima osnovnih i srednje škole doprinos je njihovom kršćanskom i cjelovitom rastu.

 

Ostale aktivnosti kojima se bave sestre su:

 

·       Molitvene marijanske skupine; jedna za gospođe i to u Zagrebu i jedna za djevojčice u Rijeci

·        Rad na formaciji župnih animatora u sklopu projekta „Mladi za mlade“ pri Uredu za mlade Hrvatske biskupske konferencije

·        Rad u medijima, odnosno u uredništvu katoličkog dječjeg časopisa MAK kojeg izdaje Glas Koncila

·        Rad na duhovnom praćenju mladih policijskih pripravnika na Policijskoj akademiji u Zagrebu

·        Suradnja sa Salezijanskom obitelji; salezijancima i salezijancima suradnicima

·        Rad u sklopu Pokreta salezijanske mladeži

·        Suradnja u salezijanskom vjesniku „ Don Bosco danas“ i svijetu komunikacije

·        Periodični formativno-rekreativni susreti u župama izvan mjesta i gradova naše nazočnosti

·        Suradnja u nadbiskupijskim inicijativama

 

 

Riječ na uho

 Mogu mi uzeti sve, ali ne i srce koje ljubi Gospodina!
sv. Marija Mazzarello

Poveznice


--------

--------

--------

--------

--------